SKÅNE
En fortsättning på sommarens resa

3 april - 10 april 2021

Ännu en gång hindrade Covid 19 oss att lämna Sveriges gränser. Denna påsk valde vi därför att återvända till Skåne
för att besöka diverse platser vi av olika skäl valde bort eller inte hann med under resan sommaren 2020.

Välkommen till en ny resedagbok!


DEL ETT

DEL TVÅ

DEL TRE


RESEDAGBOKEN.CC


Flag Counter