Våra första resor dokumenterades bara genom anteckningar och foton men så småningom började vi också att göra korta
små filmer med våra mobiltelefoner. Roberth började göra detta redan 2008 och Christer gjorde sina första filmer 2011. Från
början var tekniken dålig och filmerna hade inte den bästa skärpan. Från och med 2014 har dock våra filmer blivit så bra som vi önskar.

Titta gärna på våra filmer. De är sällan förberedda, har sällan ett manus och är inte gjorda för att frälsa skarorna på Youtube.
Filmerna är däremot små glimtar från vår vardag under resor vi gjort. De är små minnen som vi gärna delar med oss av.

De finns upplagda både utifrån länderna där de filmats och utifrån filmernas namn.


  • VÅRA FILMER GRUPPERADE EFTER LAND

  • VÅRA FILMER I BOKSTAVSORDNING