Här finns länkar till spellistor från olika årtal från 1930-talet fram till idag. Du måste använda Spotify för att kunna höra musiken.
Musiken jag valt ut i spellistorna är musik som var mest känd dessa år men från vissa år väljer jag även annan musik jag själv minns.
TILLBAKA