Redan 1994 började jag spåra mina förfäder många generationer bakåt i historien.
Det mesta av arbetet är redan klart men jag vill gå igenom allt en extra gång så
att inga misstag eller felaktigheter finns med. När detta är gjort planerar jag att
lägga ut resultatet här.


TILLBAKA